Sakrament Chrztu udzielany jest w każdą niedzielę miesiąca na mszy św. o godz.13.00 a w okresie wakacyjnym o 11.30.

Dokumenty:

  • Odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,
  • Dane chrzestnych: imię, nazwisko, wiek i adres,
  • Zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi i mogą pełnić godność ojca i matki chrzestnej,
  • Rodzice i chrzestni otrzymują kartki do spowiedzi.

Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które:

  • ukończyły 16. rok życia,
  • przyjęły sakrament bierzmowania
  • są wierzące i praktykujące
  • są w stanie wolnym bądź żyją w związku sakramentalnym.