Rodzice zgłaszający dziecko do sakramentu Chrztu powinni przejść specjalne katechezy przygotowawcze, podczas których wysłuchują nauk o tajemnicy chrztu, wychowaniu w wierze, roli apostolskiego przykładu rodziców i liturgii sakramentu. Takie katechezy powinni  odbyć również rodzice chrzestni. Termin Katechezy należy ustalić indywidualnie w kancelarii.

Sakrament Chrztu udzielany jest w każdą niedzielę miesiąca na mszy św. o godz.13.00 a w okresie wakacyjnym o 11.30. W obecnych warunkach możliwe jest ustalenie też innych terminów.

Dokumenty:

 • Odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
 • Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka, jeśli ślub był udzielany w innej parafii
 • Dane chrzestnych: imię, nazwisko, wiek i adres
 • Zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi i mogą pełnić godność ojca i matki chrzestnej
 • Rodzice i chrzestni otrzymują kartki do spowiedzi i odbywają katechezę przed chrzcielną

Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które:

 • ukończyły 16. rok życia,
 • przyjęły sakrament bierzmowania
 • są wierzące i praktykujące
 • są w stanie wolnym bądź żyją w związku sakramentalnym.

Terminy katechez chrzcielnych w naszej parafii:

 • 9 września godz. 18.00
 • 23 września godz. 18.00
 • 25 września godz. 9.00
 • 14 października godz. 18.00
 • 28 października godz. 18.00
 • 30 października godz. 9.00
 • 11 listopada godz. 18.00
 • 25 listopada godz. 18.00
 • 27 listopada godz. 9.00
 • 9 grudnia godz. 18.00
 • 23 grudnia godz. 18.00