14 października 2016

Chrzest Święty

Rodzice zgłaszający dziecko do sakramentu Chrztu powinni przejść specjalne katechezy przygotowawcze, podczas których wysłuchują nauk o tajemnicy chrztu, wychowaniu w wierze, roli apostolskiego przykładu rodziców i liturgii sakramentu. Takie katechezy powinni  odbyć również rodzice chrzestni. Termin Katechezy należy ustalić indywidualnie w kancelarii.

Sakrament Chrztu udzielany jest w każdą niedzielę miesiąca na mszy św. o godz.13.00 a w okresie wakacyjnym o 11.30. W obecnych warunkach możliwe jest ustalenie też innych terminów.

Dokumenty:

  • Odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
  • Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka, jeśli ślub był udzielany w innej parafii
  • Dane chrzestnych: imię, nazwisko, wiek i adres
  • Zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi i mogą pełnić godność ojca i matki chrzestnej
  • Rodzice i chrzestni otrzymują kartki do spowiedzi i odbywają katechezę przed chrzcielną

Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które:

  • ukończyły 16. rok życia,
  • przyjęły sakrament bierzmowania
  • są wierzące i praktykujące
  • są w stanie wolnym bądź żyją w związku sakramentalnym.