Narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii (w parafii narzeczonej lub narzeczonego) najpóźniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu!

Wymagane są  następujące dokumenty:

  1. Aktualny (tzn. nie starszy niż 6 miesięcy) akt chrztu obojga narzeczonych.
  2. Dowody osobiste narzeczonych.
  3. Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej (terminy katechez na stronie http://www.rodzinabialystok.pl/).
  4. Zaświadczenie z Poradni dla Narzeczonych (podczas 3 spotkań narzeczeni zapoznają się z nauczaniem Kościoła na temat przekazywania i ochrony życia ).
  5. Zaświadczenie o odbytym dniu skupienia.
  6. Dane świadków (imię, nazwisko, data urodzenia, adres).
  7. W przypadku zawierania małżeństwa konkordatowego (małżeństwo kanoniczne pociągające za sobą skutki przewidziane w prawie polskim) wymagany jest ważny dokument z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód cywilnych do zawarcia małżeństwa (ważność kończy się po trzech miesiącach od momentu wystawienia).
  8. Jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny przedstawiają stosowny akt, w przypadku wdów i wdowców konieczny jest także akt zgonu małżonka.