Kancelaria Parafialna
czynna od poniedziałku do piątku

18.45 – 19.30

Intencje mszalne można zapisywać w Administracji cmentarza
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

Wykaz dokumentów potrzebnych
do Sakramentów Świętych
i katolickiego pogrzebu

Chrzest
– akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego,
– dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, daty urodzenia, adresy zamieszkania),
– zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o możliwości pełnienia funkcji ojca lub matki chrzestnej;
 
Pierwsza Komunia Święta
– metryka chrztu dziecka,
– zaświadczenie o ukończeniu przygotowania do przyjęcia Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej;
 
Bierzmowanie
– metryka chrztu,
– zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
– w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej,
– zaświadczenie o ukończeniu przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania;
 
Małżeństwo
– aktualne tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu,
– dowody osobiste,
– ostatnie świadectwo katechizacji ze szkoły,
– zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
– zaświadczenie z Urzędy Stanu Cywilnego ( niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu cywilnego, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny,
– data pierwszej Komunii Św.,
–  świadectwo uczestniczenia w dniu skupienia dla narzeczonych,
– zaświadczenie z poradnictwa rodzinnego
– na 3 miesiące przed ślubem zgłosić się do kancelarii, by ustalić dzień, godzinę ślubu oraz zapowiedzi, ustalić termin spisania protokołu przedmałżeńskiego
 
Pogrzeb katolicki
– akt zgonu – karta zgonu (dla celu pochowania zwłok z Urzędu Stanu Cywilnego);
– zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala);
– zgoda własnej parafii, jeśli pogrzeb odbywa się na terenie innej parafii.