V Niedziela Wielkiego Postu – 29.03.2020 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
V Niedziela Wielkiego Postu -29.03.2020 r.
  • Następna niedziela jest Niedzielą Palmową.
  • Uczestniczymy we Mszy św. za pośrednictwem telewizji, radia i Internetu. 
  • Pamiętajmy, że spowiedź i komunię św. wielkanocną należy odbyć do Uroczystości Trójcy Świętej. Mamy więc czas do 7 czerwca, przełóżmy więc uczestnictwo w tych dwóch sakramentach na czas po Wielkanocy, kiedy ustaną obostrzenia odnośnie do wychodzenia z domu. W wyjątkowych przypadkach możemy skorzystać z sakramentu pokuty codziennie  od 30.03 do 04.04  w godzinach 10.00-11.00, 16.30-17.30 . Spowiedź będzie odbywać się z boku kościoła, za oszkleniem. Po spowiedzi możliwość przyjęcia Komunii św.
  • W naszej parafii w okresie wielkanocnym 30 maja, w sobotę odbędzie się dzień skupienia z nabożeństwem pokutnym, konferencją i indywidualną spowiedzią.
  • Przypominamy, że na Mszę Świętą niedzielną i codzienną są zaproszone tylko i wyłącznie osoby które zamówiły intencje Mszy Świętej w liczbie do 5 osób.
  • Przedsionek  kościoła będzie otwarty w dni powszednie od godz.   7.30 do 18.00  z możliwością adoracji Najświętszego Sakramentu w tabernakulum.
  • Tradycyjne nasze odwiedziny chorych przed Wielkanocą zostają przełożone na później, ale – w miarę możliwości – przed Uroczystością Trójcy Świętej.

Dodaj komentarz