Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach wielkopostnych w naszej parafii według następującego porządku:

GORZKIE ŻALE
Środa – godz. 17.30
Sobota – godz. 17.30
Niedziela – po Mszy św. o godz. 9.30

DROGA KRZYŻOWA
Piętek – godz. 17.15
Niedziela – po Mszy św. o godz. 11.30 (dla dzieci)

Wielkopostne nabożeństwa wiążą się z możliwością uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami, czyli:

  • Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji – zyskuje się odpust cząstkowy),
  • Stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna,
  • Przyjęcie Komunii świętej,
  • Odmówienie modlitwy (np. „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Mario”) w intencjach Ojca Świętego (nie chodzi o modlitwę w intencji samego papieża, choć i ta modlitwa jest bardzo cenna; modlitwa związana z odpustem ma być skierowana w intencji tych spraw, za które modli się każdego dnia papież,
  • Wykonanie czynności związanej z odpustem.

W Wielkim Poście odpusty związane są z:

  • udziałem w nabożeństwie Gorzkich Żali,
  • odprawieniem Drogi Krzyżowej (w kościele lub indywidualnie lub pobożne włączenie się, gdy będzie ono odprawiane przez Ojca Świętego i transmitowane przez telewizję lub radio),
  • w każdy piątek Wielkiego Postu, kiedy po przyjęciu Komunii św., przed wizerunkiem Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego zostanie odmówiona modlitwa:

Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy.
Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu, co już prorok Dawid włożył w Twoje usta: Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje (Ps 22,17).

  • udziałem w rekolekcjach przez pełne 3 dni

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder